nieruchomosci

Data licytacji:   26.04.2021 godz. 11:00 (w siedzibie kancelarii komornika tj.Poznań ul.Wiśniowa 12)
Cena wywołania:  488.507,50 zł

II licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym położonej w Gortatowie przy ul. Dalekiej 15A gm.Swarzędz , dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00122812/7. W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym - w części podpiwniczony, wolnostojący (nie oddany do użytkowania i nie zamieszkały) o łącznej powierzchni użytkowej 439,62m2, budynek garażowy o powierzchni użytkowej 54,00m2 oraz prawo własności gruntu działki nr 176/1 o powierzchni 0,2252 ha. Budynek do częściowego remontu. .

Data licytacji:   07.05.2021 godz. 11:00 (w siedzibie kancelarii komornika tj.Poznań ul.Wiśniowa 12)
Cena wywołania:  776.406,75 zł

I licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa, działka nr 2 o powierzchni 9,2512 ha położona w miejscowości: Poznań pomiędzy ulicą Ożarowską i Rydzową (obręb Starołęka) posiadająca założoną księgę w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu o nr KW Kw PO2P/00098837/0. Nieruchomość stanowi działkę gruntu niezabudowaną, nieuzbrojoną, niezagospodarowaną, porośnięta lasem mieszanym, sosnowym i brzozowym.Wiek lasu ok. 20-25 lat. Uzbrojenia brak. Pozostała część działki stanowi łąki porośnięte wysokimi trawami, drzewami samosiejkami drzew iglastych i liściastych.Struktura użytkowa działki :LsVI-3,0505ha, Lz-RVI -1,7684ha, RVI - 3,7754ha, ŁVI - 0,6569ha. .