nieruchomosci

Data licytacji:   01.03.2018 godz. 08:30 (w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań)
Cena wywołania (za 1/2 udziału):  148.546,66 zł

II licytacja nieruchomości opisanej jako udział dłużników Haliny i Marka Ludwiczak wynoszący 1/2 części oraz udział dłużniczki Haliny Ludwiczak wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej -działka nr 33 o pow. 916 m2, położona w miejscowości Luboń przy ul. Kwiatowa 12 posiadająca założoną księgę wieczystą o nr KW PO2P/00087651/2 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1 a . Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej starej przed II wojną światową, rozbudowany w roku 1987r. W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 167,0 m2. .

Data licytacji:   01.03.2018 godz. 08:45 (w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań)
Cena wywołania:  992.120,00 zł

II licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej działka nr 27 o łącznej pow. 1,0200ha położona w miejscowości Sokolniki Gwiazdowskie k/Swarzędza, ul. Łubinowa 6, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu KWPO2P/00122818/9. Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurową oraz przepompownia wodociągowa gminy Swarzędz. Obecnie zakład nie produkuje mieszanek dla przemysłu spożywczego, sporadycznie wykonuje mieszanki, nie zatrudnia pracowników. Stan techniczny budynków średni, do remontu. Obiekty od ponad 10 lat nieogrzewane. .

Data licytacji:   06.03.2018 godz. 08:30 (w siedzibie kancelarii komornika tj. Poznań ul. Wiśniowa 12)
Cena wywołania:  38.504,50 zł

II licytacja udziału dłużnika wynoszącego 25148/172500 części w prawie własności nieruchomości gruntowej - działka nr 1/68 , 46/3, 46/5 46/4 o łącznej pow. 0,1718 ha , nieruchomość stanowi działkę gruntu z nakładami w postaci fundamentów, ścian nośnych i działowych budynku mieszkalnego dwurodzinnego - rozpoczęta inwestycja budowy budynku mieszkalnego . Nieruchomość położona w Kruszewni - osiedle Izabelin przy ul. Średzkiej, działka niezagospodarowana , zarośnięta chwastami , trawami , samosiejkami krzewów i drzew, nieuzbrojona ( media w drodze wewnętrznej w pobliżu ). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00141513/0. .

Data licytacji:   12.03.2018 godz. 13:00 (w siedzibie kancelarii komornika tj. Poznań ul. Wiśniowa 12)
Cena wywołania:  13.214.438,25 zł

I licytacja nieruchomości w trybie egzekucji uproszczonej , opisanej jako działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie do dnia 27.07.2035r. - działka nr 16/7 , 16/8 i 16/9 o łącznej pow. 21,1262 ha położona w miejscowości: Poznań przy ul.Dolna Wilda i Piastowska-Wilda posiadającą założoną Księgę Wieczystąnr: PO2P/ 00118811/9 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu.Przedmiotowa nieruchomość znajduje się przy ul. Dolna Wilda – trasa wylotowa z Poznania, utwardzona asfaltem. Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią ogródki działkowe i zabudowa jednorodzinna. Do centrum miasta odległość wynosi około 3km, do komunikacji miejskiej około 400m. W ulicy Dolna Wilda znajduje się pełne uzbrojenie: prąd, woda, gaz, kanalizacja sanitarna. Teren nieruchomości nieogrodzony, niezagospodarowany, uzbrojony w prąd i wodę, zarośniętymi licznymi drzewami. Na nieruchomości znajduje się budynek w stanie surowym zamkniętym – fundamenty betonowe, ściany z siporexu, dach kryty gontem. Przedmiotowy budynek nadaje się do rozbiórki dlatego nie został oszacowany. Koszt rozbiórki pokryją materiały porozbiórkowe. .

Data licytacji:   14.03.2018 godz. 10:00 (w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań)
Cena wywołania:  369.660,66 zł

II licytacja nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w KW PO2P/00067022/8 wynoszącym 14167/225858 części położony w miejscowości Poznań, ul. Wierzbięcice 66/10 (kamienica-IV piętrowa) posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu KW PO2P/00219401/0. Lokal zlokalizowany w budynku wielorodzinnym IV piętrowym z poddaszem użytkowym ( na ostatniej kondygnacji - poddasze ) składa się z 6 pokoi ( w tym 3 pokoje z oknami dachowymi ), kuchni, łazienki z wc , korytarza , 2 garderoby o łącznej powierzchni 141,67 m2. Na dzień opisu i oszacowania lokal opuszczony. .

Data licytacji:   15.03.2018 godz. 12:00 (w siedzibie kancelarii komornika tj. Poznań ul. Wiśniowa 12)
Cena wywołania:  246.249,75 zł

I licytacja nieruchomości w trybie egzekucji uproszczonej , opisanej jako nieruchomość gruntowa - działka nr 29/3 o pow. 0,2611 ha , położona w miejscowości Rabowice przy ul. Bliska 18 posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr Kw: PO2P/00128284/8 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Uzbrojenie w ulicy - prąd, wodociąg, gaz - brak kanalizacji sanitarnej i burzowej. Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, niezagospodarowana, zarośnięta chwastami i samosiejkami brzóz. .