nieruchomosci

Data licytacji:   17.01.2019 godz. 08:30 (w sali nr 8 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań)
Cena wywołania:  85.369,50 zł

I licytacja udziału dłużnika wynoszącego 1/2 części w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 4720/21105645 części w KW PO2P/00222528/0 - nr udziału w prawie 1408 położonego w Poznaniu na os. Orła Białego 76/45.Dla w/w nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Poznaniu ul. Młyńska 1a,prowadzi księgę wieczystą PO2P/00238788/5. Przedmiotowy lokal położony jest na VI piętrze budynku XVI piętrowego i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki,wc i korytarza o pow.47,20 m2. .

Data licytacji:   23.01.2019 godz. 09:30 (w sali nr 8 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań)
Cena wywołania:  151.995,00 zł

I licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu o pow. 37,00 m 2 położonego w Poznaniu os. Powstań Narodowych 37/10 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu o nr PO2P/00165207/6. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i korytarza.Lokal położony na II piętrze budynku X piętrowego - lokal środkowy.Właściciel lokalu uprawniony jest do korzystania z pomieszczenia piwnicznego oddanego w użytkowanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 25.05.1982r.przekazanego jego poprzednikowi prawnemu. .

Data licytacji:   24.01.2019 godz. 10:00 (w sali nr 8 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań)
Cena wywołania:  16.722,00 zł

I licytacja udział dłużnika wynoszącego 1/47 ( nr udz.23 ) w lokalu niemieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w KW PO2P/00043851/4 wynoszącym 91990/384930 części -hala garażowa na poziomie -1 o pow.12,00 m2( 2,40m x 5,00m) miejsce postojowe położone w Poznaniu ul. Gnieźnieńska 3/1BN w kondygnacji podziemnej.Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Poznaniu ul.Młyńska 1a, prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00241513/1. .